Effectiviteit van koolstofgebruik

Ontwerp Van Datacenter

Effectiviteit van koolstofgebruik

Carbon Usage Effectiveness (CUE) is een door The Green Grid ontwikkelde metriek om de duurzaamheid van datacenters te meten in termen van CO2-uitstoot. CUE is de verhouding tussen de totale CO2-uitstoot veroorzaakt door het totale energieverbruik van datacenters en het energieverbruik van IT-apparatuur.

De formule om CUE te berekenen is:

CUE = CO2-uitstoot veroorzaakt door totale datacenterenergie / energie van IT-apparatuur

Voor de berekening van het CUE bij gebruik van elektriciteit van het net kan de koolstofuitstoot worden gebaseerd op gepubliceerde overheidsgegevens voor de regio. Bij gebruik van ter plaatse geproduceerde elektriciteit worden in een ideaal scenario de feitelijke emissiegegevens van plaatselijke meters gebruikt, hoewel berekeningen kunnen worden gemaakt met behulp van de gegevens van de fabrikant van de generator voor emissie en brandstofbron.

DCIM-software (Data Center Infrastructure Management) wordt gebruikt door datacentermanagers om te voldoen aan compliance-eisen en hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Met DCIM kunt u uw huidige koolstofuitstoot per locatie kennen, een doel stellen en uw prestaties in de loop van de tijd volgen terwijl u aan uw groen datacenter en duurzaamheid van datacenters doelen.

nl_NLDutch