Afdruk

FEEDBACK

Het webteam van DC PRO BV streeft naar het onderhouden en ontwikkelen van een website zonder onjuiste informatie, onregelmatigheden en fouten. Mocht u problemen of fouten tegenkomen in de inhoud van onze site, neem dan contact met ons op via het e-mailadres: [email protected] . Hartelijk dank.

DISCLAIMER

DC PRO BV | KAMER VAN KOOPHANDEL NO. 77746376

Deze website www.dc-pro.com (de "Website") is eigendom van DC PRO B.V. (hierna te noemen "DC PRO"), een onderneming met adres Parnassusweg 819, 1082LZ Amsterdam, Nederland. DC PRO is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 77746376.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud website

DC PRO behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website en deze disclaimer op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen of te verwijderen.

DC PRO besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor uw eigen risico. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud van de Website onvolledig, verouderd en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Aansprakelijkheid

DC PRO is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen van het gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website, geschiedt dit voor uw eigen risico. Geen overeenkomst komt tot stand tussen u en DC PRO op basis van onjuistheden en/of onvolledige of gedateerde informatie.

DC PRO is niet aansprakelijk voor de ontoegankelijkheid of beschikbaarheid van de Website als gevolg van een storing en DC PRO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden via welke toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is DC PRO niet aansprakelijk voor inhoud van de Website die afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. DC PRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij DC PRO voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DC PRO is het niet toegestaan (delen van) de Website, informatie op de Website of ander op de Website getoond materiaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook. ook niet.

Neem contact op met

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze disclaimer, kunt u contact opnemen met DC PRO via [email protected] .

nl_NLDutch